Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Rate this post

Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố : Cục an toàn thực phẩm;

Trình tự thực hiện thủ tục công bố thực phẩm:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ gửi về Cục an toàn thực phẩm;
Bước 2: Cục an toàn thực phẩm sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp giấy tiếp nhận hồ sơ công bố. Nếu không chấp nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân công bố.

Khách hàng có thể gửi hồ sơ trực tiếp tại một cửa hoặc gửi qua được bưu điện.

cấp lại giấy tiếp nhận công bố hợp quy và cong bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Thành phần hồ sơ công bố thực phẩm bao gồm :

a) Hồ sơ công bố hợp qui hay xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm cần có.

  • Đơn đề nghị cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
  • Giấy tiếp nhận bản công bố hợp qui hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm gần nhất;
  • Kết quả kiểm nghiệm định kỳ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp:
    + 1 lần/ Năm đối với cơ sở có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: DMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương.
    + 2 lần/ năm với cơ sở không có chứng chỉ trên.

b) Hồ sơ chung:
– Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc chứng nhận khác tương đương;

Hồ sơ cần chuẩn bị 02 bộ;

Thời gian giải quyết hồ sơ công bố là 07 ngày làm việc;

Cơ quan tiếp nhận thủ tục hành chính là Cục an toàn thực phẩm- Bộ y tế;

Kết quả : Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhân bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Căn cứ pháp lý:

1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
3- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Xem thêm: Công bố thực phẩm thường

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 . Thiết kế Website bởi VietMoz.