Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ viễn thông như thế nào?

0

Đăng ký nhãn hiệu là vấn đề mác các doanh nghiệp cần chú trọng đặc biệt là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho dịch vụ viễn thông. Bởi vậy mà trong bài viết này Luật Oceanlaw sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết khi muốn đăng ký nhãn hiệu đối với dịch vụ viễn thông.

Những tài liệu/thông tin cần thiết khi nộp đơn:

 • Giấy ủy quyền dựa theo mẫu (Doanh nghiệp chỉ cần ký hoặc đóng dấu);
 • Danh mục cụ thể để nộp đăng ký , doanh nghiệp liệt kê chi tiết về “dịch vụ viễn thông”

Dịch vụ viễn thông có thể được đăng ký nhãn hiệu :

 • Dịch vụ truy cập viễn thông
 • Dịch vụ truyền dữ liệu theo dòng qua mạng máy tính, mạng Internet và những mạng viễn thông khác, gồm dịch vụ truyền dữ liệu về âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn;
 • Dịch vụ truyền phim theo các yêu cầu;
 • Dịch vụ phát các chương trình truyền hình;
 • Dịch vụ truyền về giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, tín hiệu, tin nhắn hay thông tin;
 • Dịch vụ thông tin liên lạc qua các máy tính;
 • Dịch vụ kết nối viễn thông với những mạng thông tin liên lạc điện tử;
 • Dịch vụ phát chương trình;
 • Cung cấp bản tin trực tuyến cho truyền tin nhắn.
 • Dịch vụ định tuyến và kết nối viễn thông, dịch vụ cung cấp các phòng trò chuyện (chatroom) trên Internet, dịch vụ cung cấp cho những người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu [hay nhà cung cấp dịch vụ];
 • Dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu;
 • Dịch vụ cung cấp kênh viễn thông dùng cho việc mua sắm qua truyền hình;
 • Dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ truyền tin nhắn và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ gửi điện tín;
 • Dịch vụ truyền điện báo;
 • Dịch vụ thư điện tử, dịch vụ cho thuê thiết bị gửi tin nhắn;
 • Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng toàn cầu;
 • Dịch vụ cho thuê mô đem;
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông;
 • Dịch vụ cho thuê điện thoại;
 • Dịch vụ cho thuê máy fax;
 • Phát thanh (radio);
 • Dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang;
 • Dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động;
 • Dịch vụ thông tin liên lạc bằng các thiết bị đầu cuối máy vi tính;
 • Dịch vụ truyền qua vệ tinh;
 • Dịch vụ thông tin liên lạc điện báo;
 • Dịch vụ thông tin liên lạc điện thoại;
 • Dịch vụ truyền bản fax, dịch vụ nhắn tin [ bằng rađiô, điện thoại hoặc những phương tiện liên lạc điện tử khác], dịch vụ hội nghị qua điện thoại, dịch vụ điện báo (telex);
 • Dịch vụ hộp thư thoại;
 • Dịch vụ điện báo;
 • Dịch vụ điện thoại.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tới Hotline của chúng tôi.
Đăng ký nhãn hiệu là vấn đề mác các doanh nghiệp cần chú trọng đặc biệt là đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ viễn thông. Hãy liên hệ tới Oceanlaw để được tư vấn

>>> Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng
>>> Dịch vụ đăng ký độc quyền logo

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449