Đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Luật Oceanlaw

0

Đăng ký sở hữu trí tuệ có thể được hiểu là việc sở hữu những tài sản trí tuệ, sở hữu những kết quả từ các hoạt động tư duy, sáng tạo của con người.
Sở hữu trí tuệ (hay tài sản trí tuệ), là các sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là những Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tác phẩm văn học, âm nhạc, hay phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, hoặc kiểu dáng công nghiệp…
Đối tượng của loại sở hữu này là những tài sản phi vật chất nhưng chúng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng vào quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của cả nhân loại.

Để được bảo hộ hãy lựa chọn một trong số những loại hình đăng ký sở hữu trí tuệ sau:

1. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu và hàng hóa dịch vụ:

  • Có thể đăng ký thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu tập thể hay chỉ dẫn địa lý
  • Bảo hộ tại Việt Nam và tại nước ngoài;

2. Đăng ký Bản quyền tác giả và các quyền liên quan.

  • Xác lập quyền tác giả và quyền liên quan trên Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam và sở hữu trí tuệ của thế giới.

3. Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

  • Lựa chọn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và tại nước ngoài;

4. Đăng ký Sáng chế

Lựa chọn đăng ký bảo hộ Sáng chế tại Việt Nam và tại nước ngoài;

  • Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
  • Đăng ký giống cây trồng

5. Quản trị chiến lược phát triển Sở hữu trí tuệ và Xử lý các vi phạm

  • Sau khi  quý khách đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ, Oceanlaw sẽ cung cấp dịch vụ đánh giá khả năng và đưa ra các giải pháp phát triển, duy trì thương hiệu trong nước và tại nước ngoài
  • Giải quyết tranh tụng về vi phạm bản quyền tác giả, vi phạm của thương hiệu

6. Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

  • Tất cả những đối tượng sở hữu trên là 1  phần tài sản trí tuệ mang tính độc lập tương đối trong tài sản trí tuệ, mà mục đích của bảo hộ là khác nhau về giới hạn và phạm vi bảo hộ.
  • Khi đăng ký bảo hộ cho những đối tượng nào thì chỉ được bảo hộ cho đối tượng đó.

Hãy lựa chọn những hình thức đăng ký sở hữu trí tuệ và liên hệ tới Hotline của Oceanlaw để được tư vấn thêm và hiểu hơn về vấn đề đăng ký sở hữu trí tuệ

>>> Tại sao phải đăng ký bảo hộ thương hiệu?

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181