Hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm gồm những gì?

0

Công bố chất lượng thực phẩm với mục đích nâng cao lòng tin  và độ uy tín của một số sản phẩm đối với quý khách hàng. Bên cạnh đó, đây còn là một trong một vài điều kiện pháp lý mà doanh nghiệp muốn lưu thông sản phẩn thực phẩm ra thị trường đều phải thực hiện.
Những sản phẩm thực phẩm được thông qua và được lưu hành ngoài thị trường sẽ được người tiêu dùng tin tưởng, nhờ vậy là tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng tiêu thụ rất nhiều sản phẩm.
Một vài khâu tiến hành công bố chất lượng thực phẩm tại Việt Nam:

1. Kiểm nghiệm

Một vài Sản phẩm thực phẩm muốn đưa vào sản xuất và công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng mới có thể lưu hành trên thị trường Việt Nam. Tùy mỗi sản phẩm mà yêu cầu cũng như quá trình kiểm duyệt sản phẩm khác nhau.

2. Công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng thực phẩm được coi là thủ tục bắt buộc đối với một vài sản phẩm sản xuất công nghiệp. Cần phải được chứng nhận tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các sản phẩm mới được phép lưu hành. Khi công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần cam kết với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm mà họ cung cấp.

3. Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm cần phải phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế… đây là biện pháp mang đến cho người tiêu dùng sự tin tưởng về sản phẩm đang sử dụng đạt tiêu chuẩn và không nguy hiểm.
Quá trình đáng giá chất lượng sản phẩm có nhiều giai đoạn gồm thử nghiệm, đánh giá chất lượng và giám sát định kỳ  sản phẩm.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181