Hỗ trợ Khi bị thu hồi đất

Rate this post

Khi bị thu hồi nhà đất theo đúng quy định của pháp luật tại Điều 83 Luật đất đai sửa đổi năm 2013 về khoản hỗ trợ khi bị nhà nước thu hồi.

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất và việc được bồi thường theo đúng quy định của pháp luật còn được nhà nước xem xét, hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ cho người sử dụng đất phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ sử dụng đất sẽ được nhà nước thu hồi sẽ được quy định bồi thường đất ở như sau:

a) Hỗ trợ người dân có cuộc sống ổn định;

b) Hỗ trợ đào tạo cho người dân, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phù hơn với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp…;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

Trên đây là tư vấn của luật sư chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề này liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

Tin mới :

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.