Hồ sơ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào?

0

Để những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh những sản phẩm thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần tiến hành Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đây cũng là điều kiện cơ sở để những tổ chức, cá nhân tiến hành thủ tục công bố thực phẩm, công bố thực phẩm chức năng sau này.

1. Trình tự thực hiện đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gửi hồ sơ về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
– Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  nhận hồ sơ và trả giấy biên nhận cho cơ sở
– Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có công văn yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định và cần phải ghi trên giấy biên nhận ngày nhận hồ sơ bổ sung.
– Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong khoảng 15 ngày làm việc tổ chức thẩm định và kiểm tra cơ sở và lập biên bản thẩm định. Kết luận phải ghi rõ là “Đạt” hay “Không đạt”.
+ Trường hợp “Đạt” thì trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp giấy chứng nhận
+ Nếu “Không đạt” cần phải ghi rõ lý do trong biên bản thẩm định và nêu rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng). Doanh nghiệp có trách nhiệm khắc phục yêu cầu của đoàn thẩm định, nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.
+ Trường hợp cơ sở đã áp dụng HACCP thì cũng phải được kiểm tra hồ sơ và kiểm tra cơ sở.
– Trả kết quả cho doanh nghiệp

2. Cách thức tiến hành:

Nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
3. Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm
a) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
b) Thành phần hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu I)
– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, gồm có:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và một số khu vực xung quanh.
+ Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
– Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh.
– Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ doanh nghiệp và của những công dân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, buôn bán thực phẩm.
– Bản sao Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HCCP (nếu có);
Hãy liên lạc tới công ty tư vấn luật Oceanlaw để được hướng dẫn cụ thể

 

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449