Lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam cần điều kiện gì?

Rate this post

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm mang sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu hành khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và luôn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mức độ an toàn, hiệu quả và chất lượng mỹ phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện kiểm tra khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

1. Về điều kiện để được nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm

Đối với sản phẩm “mỹ phẩm”: Theo quy định ở khoản 1 Điều 32 Quy chế quản lý mỹ phẩm Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ y tế thì những mỹ phẩm đã được công bố sản phẩm ở Bộ y tế (Cục Quản lý dược Việt Nam), các loại mỹ phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành ở Việt Nam được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, giá trị, không cần xin giấy phép nhập khẩu hay xác nhận đơn hàng nhập khẩu; khi tiến hành thủ tục nhập khẩu, đơn vị xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp số công bố; việc phập khẩu mỹ phẩm đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo lộ trình được quy định tại Điều 43 của Quy chế này.

2. Điều kiện lưu hành mỹ phẩm ở Việt Nam

– Sản phẩm mỹ phẩm buôn bán trên thị trường cần được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
– Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đem sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm ở Việt Nam;
– Việc công bố tính năng của mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm) cần đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm.

3. Điều kiện mỹ phẩm được đăng ký đối với những đơn vị

– Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cần phải có mã ngành sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm;
– Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cam kết thành phần sản phẩm mỹ phẩm không có  chất cấm và hàm lượng những chất hạn chế sử dụng không vượt quá giới hạn cho phép.
Công bố mỹ phẩm là một vấn đề bắt buộc đối với các cơ sở hay cá nhân đang sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm. Thủ tục này như một điều kiện pháp lý đối với pháp luật để giúp các cơ sở, cá nhân buôn bán mỹ phẩm được lưu hành mỹ phẩm của mình ra thị trường. Đồng thời công bố chất lượng sản phẩm mỹ phẩm cũng giúp cho khách hàng cảm thấy yên tâm hơn, đảm bảo sức khỏe hơn bởi vì họ được sử dụng sản phẩm hoàn toàn chất lượng.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.