Những điều nên biết về thủ tục công bố mỹ phẩm

Rate this post

Trước khi đưa sản phẩm ra kinh doanh trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đem mỹ phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và cá nhân sau khi công bố  sản phẩm mỹ phẩm cần chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm mang ra thị trường và cần tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
Cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi gửi hồ sơ công bố mỹ phẩm cần phải nộp kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy phép đầu tư (nộp vào lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm một vài dữ liệu công bố.
Hồ sơ được nộp trực tiếp ở Cục Quản lý dược Việt Nam hoặc được gửi qua đường bưu điện. Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong khoảng 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố căn cứ vào quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.
Ngôn ngữ trình bày trong bản công bố:
Bản công bố nộp trên Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP).
Mỗi sản phẩm mỹ phẩm nộp ba bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu hai bản, trả đơn vị 1 bản. Trường hợp dưới đây, những sản phẩm mỹ phẩm được phép công bố trong cùng một bản công bố:
1. Một vài mỹ phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm,
2. Một số sản phẩm mỹ phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hoặc mùi khác nhau
3. Những sản phẩm khác nhau mặc dù thế được đóng gói chung trong cùng 1 bao gói như một cơ sở đóng gói
4. Một vài dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Khi có thay đổi một số thông tin đã công bố được quy định trong phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân cần phải công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và cần nộp lệ phí theo quy định.
Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị 03 năm. Một vài tổ chức, cá nhân cần phải tiến hành công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và cần nộp lệ phí theo quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 . Thiết kế Website bởi VietMoz.