Quy định của pháp luật về công bố mỹ phẩm

Rate this post

Trước khi đưa sản phẩm ra buôn bán trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép mang sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và cá nhan sau khi công bố lưu hành sản phẩm cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về độ an toàn, hiệu quả của sản phẩm mang ra thị trường và cần tuân thủ căn cứ vào quy định của luật pháp Việt Nam.

Quy định của pháp luật về công bố mỹ phẩm

Tổ chức đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
Đơn vị đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi gửi hồ sơ công bố mỹ phẩm cần phải nộp kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nộp cùng với lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm một số thông tin công bố.
Tài liệu được nộp trực tiếp ở Cục Quản lý dược Việt Nam hoặc được gửi qua đường bưu điện. Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong thời hàn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
Ngôn ngữ trình bày của bản công bố:
Bản công bố nộp trên Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và/hay Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP).
Mỗi sản phẩm mỹ phẩm nộp 3 bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu 02 bản, trả đơn vị 1 bản. Trường hợp dưới đây, một số mỹ phẩm được phép công bố trong cùng 01 bản công bố:
1. Một số sản phẩm mỹ phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng 1 bộ sản phẩm,
2. Những sản phẩm có công thức tương tự nhau tuy nhiên có màu sắc hoặc mùi khác nhau
3. Những mỹ phẩm khác nhau nhưng được đóng gói chung trong cùng 01 bao gói như một cơ sở đóng gói
4. Một số dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định căn cứ vào quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Khi có thay đổi những nội dung đã công bố được quy định trong phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân phải công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và cần nộp lệ phí theo quy định.
Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị 3 năm. Một số tổ chức, cá nhân cần phải làm công bố lại ít nhất một tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và cần phải nộp lệ phí theo quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.