Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Rate this post

Theo thông tư bộ tài chính ban hành số 194/2013/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành lập công ty cổ phần, trong đó quy định về nguyên tắc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần là các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Phương án tái cơ cấu phải được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, doanh nghiệp tái cơ cấu với công ty mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên).

Công ty mua bán nợ sẽ được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các doanh nghiệp và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

>>> VINATABA có quyết định về nhập khẩu thuốc lá, xì gà

Thông tư cũng quy định công ty mua bán nợ chỉ được phép quyết định mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu hoặc cổ phần hóa và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu.

Mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014. Khi ban cần văn bản này liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Xem thêm : Áp dụng thuế xuất 20% đối với doanh nghiệp

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.