Tư vấn công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm của Oceanlaw

Rate this post

Trước khi muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu hành ra thị trường, một vài tổ chức, cá nhân cần phải công bố và được tiếp nhận hồ sơ tại Cục quản lý dược Việt Nam. Đặc biệt, người đứng ra lưu thông mỹ phẩm phải hoàn toàn chịu trách nghiệm về mức độ an toàn, hiệu quả của sản phẩm và phải tuân thủ những quy định của luật pháp.
Một số tổ chức, cá nhận muốn soạn hồ sơ công bố mỹ phẩm cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp. Khi chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm cần nộp kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy phép đầu tư và kèm theo đĩa mềm các dữ liệu sản phẩm công bố.
Khi hoàn thành, các bạn chuyển đến Cục Quản lý dược Việt Nam hay qua đường bưu điện. Tiếp đó, Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ trong  03 ngày sau khi nhận được lệ phí hồ sơ dựa vào quy định.

Các trường hợp sau đây, những sản phẩm mỹ phẩm được quyền công bố trong cùng một bản công bố:

•    Mỹ phẩm được đóng gói dưới tên chung và được kinh doanh theo bộ mỹ phẩm.
•    Mỹ phẩm có công thức giống nhau mặc dù vậy có màu sắc và mùi khác nhau.
•    Mỹ phẩm được đóng gói chung trong 1 bao bì.
•    Một số dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định dựa vào quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Trong quá trình công bố, nếu muốn thay đổi nội dung đã công bố bạn cần tiến hành căn cứ theo quy định của nhà nước ở mục số 4-MP của Quy chế này. Khi được số tiếp nhận hồ sơ công bố có giá trị sử dụng trong  03 năm.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.