Thời gian phải thay đổi dấu công ty

Thời gian phải thay đổi dấu công ty Theo quy định trước đây thì con dấu doanh nghiệp chỉ được thay đổi khi bị hỏng, mất hay thông tin doanh nghiệp có thay đổi. Nhưng hiện nay thì cứ 5 năm 1 lần thì thì phải khắc mới và đăng ký lại mẫu dấu.  Đây là quy định gần nhất của Bộ Công...

© 2017 Công bố lưu hành mỹ phẩm. Thiết kế Website bởi VietMoz.