Tư vấn gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

0

Tư vấn gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một công cụ hữu ích giúp bảo vệ nhãn hiệu của doanh nghiệp không bị “ướp mất. Tuy nhiên, thời hạn bảo hộ không kéo dài lâu, do đó khi thời hạn bảo hộ kết thúc thì doanh nghiệp có thể tiến hành gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong khoảng 10 năm, sau 10 năm chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đăng ký gia hạn nhãn hiệu nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn bảo hộ thêm là 10 năm.
Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn tới cho Cục Sở hữu trí tuệ.
Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời gian quy định nêu trên nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.
Thủ tục xin gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
(a) Tờ khai yêu cầu việc gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, căn cứ theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;  Tờ khai gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
(b) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký bỏa hộ nhãn hiệu);
(c) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua các đại diện);
(d) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố và quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy định.
“Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trong trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố ở Công báo sở hữu công nghiệp.
Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối việc gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hay có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:
Đơn yêu cầu gia hạn văn bằng không hợp lệ hoặc được nộp không đúng các thủ tục quy định; Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.
Trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa các thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có được ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối gia hạn”.
>>> Tư vấn thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
>>> Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449