Tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

0

Tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định trong Luật Sở hữu Trí tuệ thì chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu sẽ được quyền gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ của mình trong 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ. Luật Oceanlaw là tổ chức đại diện của Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ giúp Quý khách hàng gia hạn Văn bằng bảo hộ với thủ tục nhanh ngọn và hiệu quả. Hãy tham khảo một số thông tin dưới đây để biết thêm về dịch Tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Oceanlaw.

1, Cơ sở pháp lý:

– Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
– Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30.12.10 sửa đổi, bổ sung một số điều theo NĐ 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

2, Tài liệu quý khách cần cung cấp:

– Bản chính văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa;
– Giấy ủy quyền cho Oceanlaw (mẫu do Oceanlaw cung cấp).

3. Tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Oceanlaw

Đơn yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ xem xét thời hạn một tháng tính từ ngày tiếp nhận đơn. Trong trường hợp đơn không có bất cứ thiếu sót gì, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Đối với trường hợp đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định; hoặc người yêu cầu gia hạn không phải là chủ của văn bằng bảo hộ tương ứng thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, trong đó cần nói rõ lý do cũng như ấn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa những thiếu sót hay có ý kiến phản đối.
Nếu đã qua thời hạn ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có những ý kiến phản đối hay ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn. Việc gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là hết sức quan trọng. Bởi vì chỉ khi nhãn hiệu của doanh nghiệp đã được bảo hộ ở Việt Nam thì mới có thể tiến hành việc đăng ký bảo hộ ở nước ngoài.

>>>Dịch vụ gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181