Tư vấn thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu

0

Tư vấn thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Câu hỏi: Chúng tôi có 1 nhãn hiệu đã hết hạn 1 năm, bây giờ tôi muốn gia hạn nhãn hiệu đó có được không? . Chúng tôi phải làm nhưng thủ tục như thế nào? Mong công ty Oceanlaw tư vấn cụ thể cho chúng tôi.
Ocealaw: Theo thông tin cung cấp thì nhãn hiệu đã hết hạn được 1 năm mà không gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn nộp muộn hơn thời hạn quy định nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận nhãn hiệu hết hiệu lực.
Theo luật sở hữu trí tuệ quy định không thể gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu trên và buộc phải nộp đơn mới nhãn hiệu dưới tên chủ đên mới và không cần thủ tục sửa đổi tên chủ sở hữu vì giấy chứng nhận nhãn hiệu đó đã hết hạn.
Thời gian đăng ký 1 nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 13 -15 tháng. Đơn sẽ được thẩm định về mặt hình thức nếu được Cục sở hữu trí tuệ đưa ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và chuyển qua các giai đoạn thẩm định nội dung
Nếu nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho Người Nộp Đơn;
Nếu nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung và Người Nộp
Đơn có 2 tháng để trả lời Thông báo này.
Nếu Đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ cần phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp cho người nộp đơn trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.
Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong thời gian sớm nhất, quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline của Ocealaw

>>> Dịch vụ gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449