Tư vấn thủ tục gia hạn thương hiệu hàng hóa tại Việt Nam

0

Tư vấn thủ tục gia hạn thương hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Gia hạn thương hiệu là một trong những điều mà các chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu cần quan tâm, bởi thời gian bảo hộ thương hiệu chỉ là 10 năm, chính vì thế sau 10 các chủ của nhãn hiệu sẽ cần phải gia hạn nhãn hiệu , thương hiệu để được pháp luật bảo hộ thêm. Dưới đây là thủ tục gia hạn nhãn hiệu mà bạn cần quan tâm.

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu

a. Trình tự thực hiện:
– Tiếp nhận đơn: Nộp đơn thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp hoặc nộp đơn yêu cầu có thể nộp ở Cục Sở hữu trí tuệ.
– Xử lý đơn:
+ Trường hợp đơn gia hạn thương hiệu không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố tại Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp đơn có những thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối việc gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hay có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý những kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết địnn từ chối gia hạn.
b. Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu bao gồm một số giấy tờ sau:
+ Giấy uỷ quyền (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);
+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ;
+ Tờ khai 02 bản (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
c. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
d. Đối tượng thực hiện thủ tục  Cá nhân, tổ chức.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục : Quyết định gia hạn/từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.
h. Lệ phí và phí dịch vụ gia hạn:
– Lệ phí dịch vụ công bố Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 240.000 đồng.
– Lệ phí dịch vụ gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu):  2.500.000 đồng.
– Lệ phí dịch vụ công bố Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 240.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ cho đối tượng sở hữu công nghiệp
(Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệp hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
– Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
>>> Tư vấn thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam
>>> Tư vấn thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu trong nước

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181