Tư vấn thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

0

Tư vấn thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Khách hàng hỏi: Tôi đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp cho văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nay đã gần hết hiệu lực. Tôi vẫn muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu này và muốn làm thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ, vậy tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ gì? Thủ tục gia hạn thế nào?
Oceanlaw: Để giải đáp thắc mắc của khách liên quan tới vấn đề gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:
Theo quy định trong điểm c khoản 20.4 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN: Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền, trong vòng 6 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị hết hiệu lực, thì chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn tới cho Cục Sở hữu trí tuệ.
Đơn yêu cầu gia hạn đăng ký bảo hộ có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên tuy nhiên không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho tháng nộp muộn đó.
Gia hạn giấy bảo hộ nhãn hiệu
Về thủ tục gia hạn nhãn hiệu độc quyền
Theo quy định ở điểm c khoản 20.4 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, đơn yêu cầu về gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm những tài liệu sau đây:
– Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (Theo mẫu quy định);
– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền.
– Giấy uỷ quyền.
Chứng từ nộp và lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
Khách hàng chuẩn bị những giấy tờ đầy đủ nêu trên nộp tại Cục sở hữu trí tuệ. Cục sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận hồ sơ và xử lý đơn gia hạn theo quy định ở điểm d khoản 20.4 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN cụ thể như :
“Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn xin gia hạn. Trường hợp đơn không có bất cứthiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, đăng bạ và công bố tại Công báo sở hữu công nghiệp.
Trương hợp cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu các lý do và ấn định thời hạn 01 tháng tính từ ngày ra thông báo để cho người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu mà đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong những trường hợp sau đây:
Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hay được nộp nhưng không đúng thủ tục quy định; Người yêu cầu gia hạn không cần phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.
Nếu trong thời hạn ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc có sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có các ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn đăng ký.
Để được tư vấn thêm về vấn đề này, quý khách hãng gọi tới Hotline của Oceanlaw để được tư vấn trực tiếp.
>>>Tư vấn thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449