Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

0

Ngày nay việc Đăng ký bản quyền tác giả là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro đối với tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của tác phẩm. OceanLaw là tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả và đã thực hiện thành công việc xác lập quyền đối với bản quyền tác giả cho nhiều cá nhân và tổ chức. Dưới đây, chúng tôi xin đưa ra quy trình đăng ký như sau:

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Theo Điều 14 – Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

 1. a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 2. b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 3. c) Tác phẩm báo chí;
 4. d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

 1. e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 2. g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 3. h) Tác phẩm nhiếp ảnh;
 4. i) Tác phẩm kiến trúc;
 5. k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 6. l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 7. m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Oceanlaw:

Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bản quyền tác giả

– Oceanlaw soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; cung cấp Quý khách hàng các biểu mẫu phù hợp, cập nhật để Quý khách hàng sử dụng.

– Oceanlaw đại diện Quý khách hàng làm việc với Cục bản quyền tác giả.

– Thay mặt Quý khách hàng theo dõi quá trình xử lí hồ sơ.

– Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng kí bản quyền tác giả.

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận (nếu có).

Quyền đăng ký:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả  tại Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật hoặc có thể nộp tại Sở văn hóa, thể thao và du lịch nơi tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả  cư trú hoặc có trụ sở.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Đơn và thủ tục nộp đơn đăng ký:

Tờ khai đăng ký quyền tác giả được làm theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định của Cục Bản quyền tác giả. Kèm theo hồ sơ, người đăng ký còn phải nộp hai bản sao tác phẩm.

Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả:

 • Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả

– Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;

– Các thông tin về tác phẩm đã công bố hay chưa; thời gian công bố; nơi công bố; hình thức công bố;

– Giấy ủy quyền của tác giả/các đồng tác giả (theo mẫu);

– Bản sao công chứng chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

– Giấy cam đoan của tác giả/ đồng tác giả (theo mẫu)

 • Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

– Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;

– Các thông tin về tác phẩm đã công bố hay chưa; thời gian công bố; nơi công bố; hình thức công bố;

– Giấy Uỷ quyền của tổ chức hoặc cá nhân (theo mẫu);

– Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả/các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản);

– Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản);

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.

– Bản sao công chứng chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;

– Giấy cam đoan của tác giả (1 bản).

Hy vọng bài viết của chúng tôi có thể phần nào giúp quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Và để có được những hiểu biết sâu rộng hơn về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi, Oceanlaw sẽ tư vấn trực tiếp và miễn phí cho quý khách.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449