Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế trong hệ thống Madrid

0

Khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrid, thì hiệu lực đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ như thế nào :

>>> Quản trị đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid

–         Hiệu lực của đơn đăng ký quốc tế mở rộng đến các Bên tham gia được người nộp đơn chỉ định trong đơn quốc tế.

–        Một đăng ký nhãn hiệu quốc tế có thể được do sánh với rất nhiều đơn đăng ký quốc gia, ngày nộp đơn là ngày đăng ký quốc tế.

–         Một chỉ định trong đăng ký quốc tế có thể được so sánh với một đăng ký quốc gia trong trường hợp đến cuối thời hạn từ chối mà không có từ chối của Bên tham gia được chỉ định.

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế trong hệ thống Madrid sẽ có 3 hiệu lực chính. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là thế mạnh của chúng tôi. Nếu có thắc mắc liên hệ ngay để được tư vấn.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449