Hình thức nộp đơn qua hệ thống Madrid

0

Hình thức nộp đơn qua hệ thống Madrid:

Bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và chỉ cần nộp một đơn duy nhất lên Cơ quan Sở hữu trí tuệ WIPO để được bảo hộ cùng lúc tại nhiều quốc gia thay vì phải nộp từng đơn riêng lẻ ở mỗi quốc gia,  khi nộp đơn theo hệ thống Madrid khách hàng tiếp kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí.

Lưu ý : Chỉ các quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid mới sử dụng được trường hợp này.

  • Trường hợp: chủ sở hữu lực chọn đăng ký là thành viên của Thỏa ước Madrid thì phải có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia đó khi tiến hành đăng ký lên cơ quan WIPO.
  • Nếu quốc gia lựa chọn đăng ký là thành viên của Nghị định thư Madrid: không giống như Thỏa ước Madrid, bạn chỉ cần có chấp nhận hợp lệ hình thức về việc nộp đơn nhãn hiệu tại quốc gia của mình để đáp ứng điều kiện hồ sơ tối thiểu cho việc đăng ký nhãn hiệu lên Cơ quan WIPO.

Đơn đăng ký quốc tế:

  • Đơn đăng ký quốc tế phải chỉ định ít nhất 1 quốc gia là thành viên của Thỏa ước hoặc Nghị định thư. Theo đó, đơn sẽ chịu sự điều chỉnh của Thỏa ước hoặc Nghị định thư hoặc cả hai. Trong trường hợp quốc gia được chỉ định và quốc gia xuất xứ cùng là thành viên của cả Thỏa ước và Nghị định thư thì Thỏa ước sẽ được ưu tiên áp dụng.
  • Khi làm đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo thỏa ước Madrid phải được lập bằng tiếng Pháp.
  • Đơn đăng ký quốc tế chịu sự điều chỉnh của Nghị định Madrid thư phải được lập bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
  • Người nộp đơn phải nộp tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu 06-ĐKQT quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp.

Để biết rõ hơn về đăng ký nhãn hiệu độc quyền quốc tế khách hàng liên hệ đến Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn tốt nhất. Mọi thông tin về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo thỏa ước hay Hiệp định madrid luật sư Oceanlaw giải đáp cho bạn.

Xem thêm : Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0904 445 449 - 0962 547 449